Click here!
isolezwe1
isolezwe-2
isolezwe-3

Ngeke uhlukaniswe nguLinda lo nyaka


NO_no khozi pic0

INLSA

KUZOBE kushintshe uhlelo ngoDisemba 31 oKhozini. UKhathide Ngobe uyena ozobe ehlukanisa unyaka. UVukile Mckenzie uzokwenza uhlelo lwasekuseni kuthi uNgizwe Mchunu noMroza Buthelezi bangene ngaphambi kukaTshatha noSgqemeza

UMSAKAZI woKhozi FM uLinda Sibiya usekuqinisekisile ukuthi unyaka ngeke uhlukaniswe uyena ngemuva kweminya engu-13 enza lo msebenzi.

ULinda uthe kuyamjabulisa ukuthi uzoke athi ukunika abanye ithuba naye abe nomndeni wakhe ngesikhathi sokuhlukana konyaka.

“Khona sengiphushile ekuhlukaniseni unyaka. Angicabangi ukuthi ukhona emsakazweni osewuhluka-nise kaningi njengami. Ngicabanga ukuthi ngizophinde ngithole ithuba elihle lokuhambela imicimbi evamise ukuba khona ngalolu suku olukhulu,” kuchaza uLinda othe into engamphazamisa ekuhlaleni nomndeni kungaba wukusebenza kweminye yemicimbi kaDisemba 31.

Abanye babasakazi abazakhela udumo ngokufaka iNingizimu Afrika onyakeni omusha nguJoshua Mlaba, kwangena uBhodloza Nzimande ngemuva kwakhe, kwalandela uCyril Bongani Mchunu, kwaba wuMandla Malakoana ngaphambi kokuthi kungene uZanele Mbokazi noLinda Sibiya ogcine eseqhubeka nawo lo msebenzi kuze kube yimanje.

Njengamanje sekuzongena uTshath’ uGodo noSipho Mbatha okuyibona abazodlulisela abantu ku-2012. ULinda uthe uzongena ngoDisemba 31 kodwa abantu bazomuzwa ohlelweni olungena ngo-3 kuya ku-6 ntambama.

UZandile Tembe, umphathi wezinhlelo kuKhozi FM, uziqinisekisile lezi zinguquko zangoDisemba 31. Intokazi evamise ukungena ngoMgqibelo ntambama uVukile Nongcebo McKenzie uyena ozokube enza uhlelo lwasekuseni ehambisana no-Sthandwa Nzuza, balandelwe uDudu Khoza ozobe ehambisana noMandla Mdletshe ngo-3 kuya ku 6, uLinda ozobe enoMroza Buthelezi bona bazolandelwa uKhetha ozobe ehamba noMandla Magwaza ngo 6 kuya ku-9. UTshatha noSgqemeza bazongena ngo-9 kuya ku-1 sebezohlukanisa unyaka. Ngo-1 kuya ku-5 kuzongena uNgizwe Mchunu ozolandelwa uSthandwa Nzuza.

sign up

Share |  

Facebook icon

Facebook

Twitter icon

Twitter

Google icon

Google

Yahoo icon

Yahoo

Reddit icon

Reddit

del.icio.us icon

del.icio.us

Email

Print

  • Rate this article
  • Average reader rating (0 votes) 0 Stars
Click here!

Should unofficial weather warnings be allowed?